محصولات توانبخشی

کمکی صندلی مدل power

کمکی صندلی مدل power

۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان
موجود نیست
عصای چهارپایه/ بزرگ

عصای چهارپایه/ بزرگ

۳۲۸,۰۰۰ تومان
موجود نیست
دستگیره صندلی

دستگیره صندلی

۵۹,۰۰۰ تومان
موجود نیست
موجود نیست
بالشت طبی حلقه ای

بالشت طبی حلقه ای

۲۱۳,۰۰۰ تومان
موجود نیست
بالش طبی U شکل

بالش طبی U شکل

۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود نیست
پشتی طبی

پشتی طبی

۲۴۳,۰۰۰ تومان
موجود نیست
عصای آرنج

عصای آرنج

۴۰۵,۰۰۰ تومان
موجود نیست
واکر تاشو

واکر تاشو

۷۹۷,۰۰۰ تومان
موجود نیست
چتر ویلچر

چتر ویلچر

۲۱۳,۰۰۰ تومان
موجود نیست
کیف خرید

کیف خرید

۷۰,۰۰۰ تومان
موجود نیست
واکر basic

واکر basic

۱,۵۹۴,۰۰۰ تومان
موجود نیست
عصای صندلی دار

عصای صندلی دار

۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود نیست
عصای چهارپایه / کوچک

عصای چهارپایه / کوچک

۲۳۹,۰۰۰ تومان
موجود نیست