محصولات توانبخشی

ریچر / بزرگ

ریچر / بزرگ

۱۱۶,۳۰۰ تومان
موجود نیست
ریچر / کوچک

ریچر / کوچک

۱۰۴,۷۰۰ تومان
موجود نیست
کمکی صندلی مدل power

کمکی صندلی مدل power

۲,۵۲۵,۰۰۰ تومان
موجود نیست
عصای چهارپایه/ بزرگ

عصای چهارپایه/ بزرگ

۵۳۳,۱۰۰ تومان
موجود نیست
دستگیره صندلی

دستگیره صندلی

۱۱۶,۳۰۰ تومان
موجود نیست
دستگیره خروج از خودرو

دستگیره خروج از خودرو

۱۷۴,۹۰۰ تومان
موجود نیست
بالشت طبی حلقه ای

بالشت طبی حلقه ای

۳۵۰,۱۰۰ تومان
موجود نیست
بالش طبی U شکل

بالش طبی U شکل

۵۸۳,۹۰۰ تومان
موجود نیست
پشتی طبی

پشتی طبی

۴۰۸,۵۰۰ تومان
موجود نیست
عصای آرنج

عصای آرنج

۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود نیست
واکر تاشو

واکر تاشو

۱,۳۳۳,۷۰۰ تومان
موجود نیست
چتر ویلچر

چتر ویلچر

۳۵۰,۱۰۰ تومان
موجود نیست
کیف خرید

کیف خرید

۱۱۶,۳۰۰ تومان
موجود نیست
واکر basic

واکر basic

۲,۶۶۸,۰۰۰ تومان
موجود نیست
عصای صندلی دار

عصای صندلی دار

۴۰۸,۵۰۰ تومان
موجود نیست
عصای چهارپایه / کوچک

عصای چهارپایه / کوچک

۳۹۹,۶۰۰ تومان
موجود نیست