محصولات توانبخشی

ریچر / بزرگ

ریچر / بزرگ

۱۲۷,۹۳۰ تومان
موجود نیست
ریچر / کوچک

ریچر / کوچک

۱۱۵,۱۷۰ تومان
موجود نیست
کمکی صندلی مدل power

کمکی صندلی مدل power

۲,۷۷۷,۵۰۰ تومان
موجود نیست
عصای چهارپایه/ بزرگ

عصای چهارپایه/ بزرگ

۵۸۶,۴۱۰ تومان
موجود نیست
دستگیره صندلی

دستگیره صندلی

۱۲۷,۹۳۰ تومان
موجود نیست
دستگیره خروج از خودرو

دستگیره خروج از خودرو

۱۷۴,۹۰۰ تومان
موجود نیست
بالشت طبی حلقه ای

بالشت طبی حلقه ای

۳۸۵,۱۱۰ تومان
موجود نیست
بالش طبی U شکل

بالش طبی U شکل

۶۴۲,۲۹۰ تومان
موجود نیست
پشتی طبی

پشتی طبی

۴۴۹,۳۵۰ تومان
موجود نیست
عصای آرنج

عصای آرنج

۸۸۰,۰۰۰ تومان
موجود نیست
واکر تاشو

واکر تاشو

۱,۴۶۷,۰۷۰ تومان
موجود نیست
چتر ویلچر

چتر ویلچر

۳۸۵,۱۱۰ تومان
موجود نیست
کیف خرید

کیف خرید

۱۲۷,۹۳۰ تومان
موجود نیست
واکر basic

واکر basic

۲,۹۳۴,۸۰۰ تومان
موجود نیست
عصای صندلی دار

عصای صندلی دار

۴۴۹,۳۵۰ تومان
موجود نیست
عصای چهارپایه / کوچک

عصای چهارپایه / کوچک

۴۳۹,۵۶۰ تومان
موجود نیست