محصولات توانبخشی

ریچر / بزرگ

ریچر / بزرگ

۳۱۵,۳۷۰ تومان
موجود نیست
ریچر / کوچک

ریچر / کوچک

۲۶۲,۴۶۰ تومان
موجود نیست
ریچر با آهنربا / بزرگ

ریچر با آهنربا / بزرگ

۳۱۵,۳۷۰ تومان
موجود نیست
ریچر با آهنربا /کوچک

ریچر با آهنربا /کوچک

۲۶۲,۴۶۰ تومان
موجود نیست
موجود نیست
عصای چهارپایه/ بزرگ

عصای چهارپایه/ بزرگ

۷۰۳,۷۰۰ تومان
موجود نیست
دستگیره صندلی

دستگیره صندلی

۱۵۳,۵۰۰ تومان
موجود نیست
دستگیره خروج از خودرو

دستگیره خروج از خودرو

۲۱۰,۰۰۰ تومان
موجود نیست
بالشت طبی حلقه ای

بالشت طبی حلقه ای

۴۶۲,۵۰۰ تومان
موجود نیست
بالش طبی U شکل

بالش طبی U شکل

۷۷۱,۰۰۰ تومان
موجود نیست
پشتی طبی

پشتی طبی

۵۳۹,۵۰۰ تومان
موجود نیست
عصای آرنج

عصای آرنج

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان
موجود نیست
واکر تاشو

واکر تاشو

۱,۷۶۰,۵۰۰ تومان
موجود نیست
چتر ویلچر

چتر ویلچر

۴۶۲,۵۰۰ تومان
موجود نیست
کیف خرید

کیف خرید

۱۵۳,۵۰۰ تومان
موجود نیست
واکر basic

واکر basic

۳,۵۲۲,۰۰۰ تومان
موجود نیست
عصای صندلی دار

عصای صندلی دار

۵۳۹,۵۰۰ تومان
موجود نیست
عصای چهارپایه / کوچک

عصای چهارپایه / کوچک

۵۲۷,۵۰۰ تومان
موجود نیست